Multisport

Alla Kan Träna

multi

Så här skriver multisport.se på sin hemsida om vad multisport egentligen är.

Från mitt perspektiv är multisport en blandning av olika grenar och färdigheter. I grunden är det cykel, löpning och paddling som är centralt och alltid huvudmomenten. I alla moment ingår orientering och då är det väldigt varierande svårighetsgrad på orienteringsmomenten. För en ”riktig” orienterare är det lättnavigerat men för en amatör som jag kan det vara svårt. Det finns tävlingar som jag kan klara att navigera, och det finns tävlingar som jag inte klarar.

Ofta ingår andra moment än huvudgrenarna, s.k. äventyrsmoment. Då är det något man ska göra utöver att bara förflytta sig så snabbt som möjligt. Det kan vara simning, repklättring, firning och annat. Det kan vara så att man får en straffrunda eller tilläggstid om man inte klarar ett moment.

De längsta tävlingarna i multisport kallas adventure races och kan hålla på i många dygn i sträck och kan sträcka sig över många tiotals mil. De kortaste tävlingarna samlas i svenska cupen, som är en serie tävlingar över året och har både sprinttävlingar och dagslånga tävlingar.

Vad behöver man då kunna för att multisporta? Svaret är inte så enkelt men för att börja, prova på, behövs inte så mycket. En cykel och lite jävlaranamma. Bra planering slår dyrt material nio gånger av tio. När man träffar på duktiga multisportare så är det ofta personer som är väldigt bra på att planera, att förbereda sig, att förutspå svårigheter i tävlingen och att göra snabba växlingar. Det gäller att aldrig stanna. Ska man ställa upp i lite längre tävlingar behöver man ha lite mer utrustning och vara genomtränad. Uthållighet går först, men snabbhet krävs också.